Gemeente Bergeijk - Vastgesteld bestemmingsplan 'Achterste Loo naast 14'

Bekendmaking voor bestemmingsplan in Bergeijk

Geplaatst op Lokaalnieuwsbergeijk.nl op: 14-12-2023

  1. Bekendmakingen Bergeijk
  2. Gemeente Bergeijk – Vastgesteld bestemmingsplan ‘Achterste Loo naast 14’

bestemmingsplan Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend dat de gemeenteraad op 30 november 2023 het bestemmingsplan 'Achterste Loo naast 14' met identificatie nummer NL.IMRO.1724.BPUalo0113-VAST heeft vastgesteld. Inhoud Het vastgestelde bestemmingsplan 'Achterste Loo naast 14' voorziet in de bouw van één vrijstaande woning. Een uitgebreide toelichting en onderbouwing van het plan vindt u in de toelichting op het bestemmingsplan. Inzage Het raadsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan 'Achterste Loo naast 14', met als identificatie nummer NL.IMRO.1724.BPUalo0113-VAST, ligt met ingang van donderdag 14 december 2023 voor iedereen ter inzage. Het bestemmingsplan is digitaal in te zien op de website ruimtelijke plannen van de gemeente Bergeijk, www.bergeijk.nl/ruimtelijkeplannen en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daar kunt u het bestemmingsplan onder meer vinden via het identificatienummer. Het bestemmingsplan kan ook worden ingezien op het gemeentehuis na telefonische afspraak (tel. 0497-551455). Tegen vergoeding kan een exemplaar van dit vastgestelde bestemmingsplan worden verkregen. Beroep Vanaf donderdag 14 december 2023 kunnen belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbestemmingsplan en belanghebbenden die aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest hun zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren te brengen, gedurende zes weken beroep tegen het besluit van de raad instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s Gravenhage. Een beroep moet worden ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt, alsmede de gronden van het beroep. Tevens kan de indiener van een beroep vanaf donderdag 23 november 2023 gedurende 6 weken bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening indienen tegen het besluit van de raad. Het besluit van de raad treedt in werking daags na afloop van genoemde beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn door de indiener van een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening als hierboven genoemd is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Unknown

 Lokaalnieuwsbergeijk.nl Redactie

Lokaalnieuwsbergeijk.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Bergeijk. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Bergeijk

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.