Kennisgeving Wet natuurbescherming, C. Koolen BV, Bredasedijk 20, 5571 VC te Bergeijk, Z/210461

Bekendmaking voor overig in Noord-Brabant

Geplaatst op Lokaalnieuwsbergeijk.nl op: 10-2-2024

  1. Bekendmakingen Bergeijk
  2. Kennisgeving Wet natuurbescherming, C. Koolen BV, Bredasedijk 20, 5571 VC te Bergeijk, Z/210461

overig Bredasedijk Bergeijk Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen provincie Bergeijk

Beschikking Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij op 7 februari 2024 een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming (artikel 2.7, tweede lid) gedeeltelijk hebben ingetrokken en een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming (artikel 2.7, tweede lid hebben geweigerd vanwege het ontbreken van vergunningplicht (kenmerk: Z/210461-374373) aan C. Koolen BV, Bredasedijk 20, 5571 VC te Bergeijk, voor het stoppen met het houden van pluimvee en het omschakelen naar een aannemersbedrijf met statische opslag en werkplaats, uit te voeren aan de Bredasedijk 20, 5571 VC te Bergeijk, in de gemeente Bergeijk. De vergunning is verleend voor onbepaalde tijd. Ten aanzien van het ontwerpbesluit zijn zienswijzen naar voren gebracht. Het definitieve besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit. De aanvraag, het definitieve besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 9 februari 2024 tot en met 21 maart 2024 6 weken ter inzage bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN), Victorialaan 1, 5213 JG ’s-Hertogenbosch. Telefoonnummer (088) 743 00 00. Voor inzage in de bijbehorende stukken dient een afspraak gemaakt te worden. Het besluit (en onderliggende stukken) zijn ook digitaal op te vragen via e-mail info@odbn.nl. Tegen de beschikking kan tot en met 21 maart 2024 beroep worden ingesteld door belanghebbenden. In bepaalde gevallen kunnen ook anderen beroep instellen, zie hiervoor de website https://www.raadvanstate.nl/@125301/niet-belanghebbende- toegang-beroep/. Het beroepschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u beroep instelt en gemotiveerd worden, ondertekend zijn en voorzien zijn van een datum. Het beroepschrift moet worden gericht en gezonden aan de Rechtbank Oost-Brabant, Bestuursrecht: Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Het besluit treedt in werking, ook al wordt een beroepschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een beroepschrift een zogenaamde “voorlopige voorziening” te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Bestuursrecht: Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Aan deze procedure is het kenmerk Z/210461 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden. 's-Hertogenbosch, februari 2024

Unknown

 Lokaalnieuwsbergeijk.nl Redactie

Lokaalnieuwsbergeijk.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Bergeijk. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Bergeijk

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.