Vastgesteld bestemmingsplan 'Bredasedijk 47, Bergeijk'

Bekendmaking voor bestemmingsplan in Bergeijk

Geplaatst op Lokaalnieuwsbergeijk.nl op: 30-11-2023

  1. Bekendmakingen Bergeijk
  2. Vastgesteld bestemmingsplan ‘Bredasedijk 47, Bergeijk’

bestemmingsplan Bredasedijk Bergeijk Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Bergeijk

Burgemeester en wethouders maken volgens het bepaalde in artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend dat de gemeenteraad op dinsdag 7 november 2023 het bestemmingsplan 'Bredasedijk 47, Bergeijk' met als identificatienummer NL.IMRO.1724.BPUbdd0106-VAST heeft vastgesteld en dit besluit op 21 november 2023 door het college is bekrachtigd. Inhoud Het vastgesteld bestemmingsplan 'Bredasedijk 47, Bergeijk' voorziet in de omzetting van een agrarische bedrijfsbestemming naar een reguliere bedrijfsbestemming, waarbij een deel van het agrarisch bouwvlak komt te vervallen. De bedrijfsbestemming is voor een bedrijf dat kantoormeubelen repareert en verhandelt. Er zal geen detailhandel/ showroom/ verkoopruimte worden gerealiseerd. Inzage Met ingang van donderdag 30 november 2023 liggen het raadsbesluit, de bekrachtiging door het college en het vastgesteld bestemmingsplan met bijbehorende stukken gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage. Het bestemmingsplan is digitaal in te zien op de website ruimtelijke plannen van de gemeente Bergeijk, www.bergeijk.nl/ruimtelijkeplannen en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daar kunt u het bestemmingsplan onder meer vinden via het identificatienummer. Het bestemmingsplan kan ook worden ingezien op het gemeentehuis na telefonische afspraak (tel. 0497-551455). Tegen vergoeding kan een exemplaar van het vastgesteld bestemmingsplan worden verkregen. Beroep Vanaf donderdag 30 november 2023 kunnen belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbestemmingsplan en belanghebbenden die aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest hun zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan naar voren te brengen, gedurende zes weken beroep tegen het besluit instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s Gravenhage. Een beroep moet worden ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt, alsmede de gronden van het beroep. Tevens kan de indiener van een beroep vanaf donderdag 30 november 2023 gedurende 6 weken bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Voor zowel het indienen van een beroepsschrift als een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Het besluit treedt in werking daags na afloop van genoemde beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn door de indiener van een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening als hierboven genoemd is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Unknown

 Lokaalnieuwsbergeijk.nl Redactie

Lokaalnieuwsbergeijk.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Bergeijk. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Bergeijk

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.