STAATSCOURANTOntwerp-wijzigingsplan ‘Looerheideweg 3’, Bergeijk

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Bergeijk

Geplaatst op Lokaalnieuwsbergeijk.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen bergeijk
  2. STAATSCOURANTOntwerp-wijzigingsplan ‘Looerheideweg 3’, Bergeijk

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders maken het volgende bekend. Het ontwerpwijzigingsplan “Looerheideweg 3”, met de code NL.IMRO.1724.WPUloh0019-ONTW, ligt met ingang van donderdag 20 december 2012 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage op het gemeentehuis, Burgemeester Magneestraat 1 te Bergeijk, of op de internet via www.bergeijk.nl (onder de kop ‘bestemmingsplannen) en www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ontwerpwijzigingsplan voorziet in vormverandering, niet zijnde een vergroting, van het agrarisch bouwvlak voor het perceel Looerheideweg 3 te Bergeijk. Tegen vergoeding kan een exemplaar van dit ontwerpwijzigingsplan worden verkregen. Het ontwerpwijzigingsplan kan vanaf 20 december 2012 worden ingezien tijdens openingstijden van 9.00 tot 12.30 uur, en op dinsdagmiddag van 14.00 tot 19.00 uur en daarbuiten na telefonische afspraak (tel. 0497 551455). Eenieder kan vanaf deze datum gedurende zes weken (tot en met 30 januari 2013) schriftelijk of mondeling zijn/haar inspraakreactie op het ontwerpwijzigingsplan kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Bergeijk, postbus 10.000 5570 GA Bergeijk. Voor het geven van een mondelinge reactie en voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met Dhr. H. van Riet van de afdeling Gemeentewinkel (0497 - 551455). Van een mondelinge zienswijze zal een verslag worden gemaakt.

Unknown

 Lokaalnieuwsbergeijk.nl Redactie

Lokaalnieuwsbergeijk.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Bergeijk. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Bergeijk

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.