StaatscourantOntwerp ‘Bestemmingsplan Buitengebied Bergeijk 2010’

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Bergeijk

Geplaatst op Lokaalnieuwsbergeijk.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen bergeijk
  2. StaatscourantOntwerp ‘Bestemmingsplan Buitengebied Bergeijk 2010’

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) het volgende bekend: Het Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Bergeijk 2010 ligt met ingang van 14 oktober 2010 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis, Burgemeester Magneestraat 1, te Bergeijk. Dit ontwerpbestemmingsplan kan men inzien tijdens openingstijden maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur, op dinsdagmiddag van 14.00 tot 19.00 uur en daarbuiten na telefonische afspraak met mevr. D. Nas (tel. 0497-51455). Het Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Bergeijk 2010 is ook digitaal in te zien op de website van de gemeente Bergeijk (www.bergeijk.nl onder de kop ‘Bestemmingsplannen’) en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Bergeijk 2010 betreft de herziening van het Bestemmingsplan Buitengebied 1996 van de gemeente Bergeijk. Het plangebied omvat vrijwel het gehele buiten de bebouwde kom gelegen gebied van de gemeente. Het plan is conserverend van aard. De herziening betreft met name een actualisering vanwege gewijzigde wet- en regelgeving. Van donderdag 14 oktober t/m woensdag 24 november 2010 kan eenieder een schriftelijke zienswijze op het ontwerp indienen bij de raad van de gemeente Bergeijk, Postbus 10.000, 5570 GA Bergeijk, graag o.v.v. ‘Zienswijze Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied’. Desgewenst kunt u ook mondeling een zienswijze indienen. U kunt hiertoe een afspraak maken met Daniele Nas (0497-51455/d.nas@bergeijk.nl). Van een mondelinge zienswijze zal een verslag worden gemaakt.

Unknown

 Lokaalnieuwsbergeijk.nl Redactie

Lokaalnieuwsbergeijk.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Bergeijk. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Bergeijk

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.