PROVINCIAAL BLADOvereenkomst van ruiling met de gemeente Bergeijk i.h.k.v de gerealiseerde N69

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Noord-Brabant

Geplaatst op Lokaalnieuwsbergeijk.nl op: 02-02-2024

  1. Bekendmakingen Bergeijk
  2. PROVINCIAAL BLADOvereenkomst van ruiling met de gemeente Bergeijk i.h.k.v de gerealiseerde N69

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen provincie

Het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant (hierna: het college) maakt hierbij bekend dat de Provincie het voornemen heeft om een overeenkomst van ruiling te sluiten met de gemeente Bergeijk m.b.t. de (delen van) percelen, kadastraal bekend, gemeente Bergeijk A 1189, 1190, 1195, 1215, Riethoven D 1251, 447, 448, 883, Riethoven E 1275, 1501, 1504, 1686, 1526, 1545, 1549, 1550, 1552, 1579, 1593, 1668, 1670, 1671, 1696, 348, 353, 401, 903, 1696, Westerhoven C 1001, 1002, 1004, 284, 1013, 1014 en Westerhoven D 877. Het college is van mening dat bij deze overeenkomst van ruiling geen mededingingsruimte door middel van een openbare selectieprocedure geboden hoeft te worden, omdat slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de ruiling van de grond. De criteria die de Provincie daarbij in aanmerking neemt zijn de volgende:1.Opgave ProvincieMet de gemeente Bergeijk worden gronden en waterlopen geruild die onderdeel uitmaken van de nieuwe gerealiseerde N69 met bijkomende werken en er wordt een gedeelte natuur overgedragen. Met deze ruiling wordt beoogd om met de eigendommen aan te sluiten bij de beheers- en onderhoudsgrenzen, zoals die met de gemeente zijn overeengekomen en wordt een gedeelte t.b.v. een Ecologische Verbindingszone (EVZ) verkocht.2.Doel van de overeenkomst van ruilingHet doel van de ruiling is om de eigendomssituatie aan te laten sluiten bij de overeengekomen beheers- en onderhoudsgrenzen van de ter plaatse gerealiseerde infrastructuur en waterlopen en t.b.v. een EVZ. Tevens wordt gevolg gegeven aan eerder tussen partijen gemaakte afspraken ter zake de aankoop van gronden.Eén serieuze gegadigde Op basis van bovenstaande selectiecriteria is de gemeente Bergeijk aangemerkt als enige serieuze gegadigde voor de overeenkomst van ruiling om de beoogde doelstelling te realiseren.Vervaltermijn reactie – Kort GedingEenieder die meent dat hij, met inachtneming van voornoemde criteria, als een serieuze gegadigde ook voor de ruiling van de genoemde percelen in aanmerking had behoren te komen, dient binnen 20 kalenderdagen na publicatie van deze aankondiging een kort geding tegen de provincie Noord-Brabant en/of de gemeente Bergeijk aanhangig te maken bij de Rechtbank Oost-Brabant, Leeghwaterlaan 8, 5223 BA 's-Hertogenbosch. Het instellen van een kort geding geschiedt door middel van een tijdige betekening van een dagvaarding door een deurwaarder.Bij gebreke van een tijdig kort geding vervalt het recht tegen het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De Provincie en de gemeente Bergeijk zouden immers onredelijk worden benadeeld, indien pas na deze termijn alsnog tegen de gesloten overeenkomst zou worden opgekomen.

Unknown

 Lokaalnieuwsbergeijk.nl Redactie

Lokaalnieuwsbergeijk.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Bergeijk. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Bergeijk

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.