PROVINCIAAL BLADKENNISGEVING WET NATUURBESCHERMING, Sengers Metaal BV, Loonsebaan 4, 5575 BV te Luyksgestel, gemeente Bergeijk, Z/213761

Bekendmaking voor Natuur en milieu | Organisatie en beleid in Noord-Brabant

Geplaatst op Lokaalnieuwsbergeijk.nl op: 13-02-2024

  1. Bekendmakingen Bergeijk
  2. PROVINCIAAL BLADKENNISGEVING WET NATUURBESCHERMING, Sengers Metaal BV, Loonsebaan 4, 5575 BV te Luyksgestel, gemeente Bergeijk, Z/213761

Natuur en milieu | Organisatie en beleid Loonsebaan Luyksgestel Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen provincie Luyksgestel

BeschikkingGedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij op 8 februari 2024 een ontheffing ingevolge artikel 3.10, van de Wet natuurbescherming hebben verleend (kenmerk: Z/213761-374160) aan Sengers Metaal BV, Loonsebaan 5, 5575 BV te Luyksgestel, voor de sloop van een loods en de nieuwbouw van tien woningen, uit te voeren aan de Loonsebaan 4, 5575 BV te Luyksgestel, in de gemeente Bergeijk. De ontheffing is geldig voor de periode van 12 augustus 2024 tot en met 12 augustus 2029. De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 12 februari 2024 tot en met 25 maart 2024 6 weken ter inzage bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN), telefoonnummer (088) 743 00 00. Voor inzage in de bijbehorende stukken dient een afspraak gemaakt te worden. Het besluit is digitaal op te vragen via e-mail info@odbn.nl of te vinden op de website https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ onder ‘officiële bekendmakingen’. BezwaarIs dit besluit aan u gericht en bent u het er niet mee eens, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Is het besluit niet rechtstreeks aan u gericht en bent u het er niet mee eens, dan kunt u alleen een bezwaarschrift indienen als het besluit directe gevolgen voor u heeft. Verstuur uw bezwaarschrift binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit. U kunt uw bezwaarschrift op 2 manieren indienen:1.Digitaal. Op www.brabant.nl/bezwaar vindt u de link ‘Bezwaar indienen’. U heeft hiervoor een digitale handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig.2.Per post. Stuur uw bezwaarschrift naar:Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-BrabantSecretariaat van de hoor- en adviescommissiePostbus 901515200 MC 's‑HertogenboschIn het bezwaarschrift zet u:1.uw naam en adres; 2.de datum, het kenmerk en een omschrijving van het besluit waarmee u het niet eens bent; 3.de reden waarom u het niet eens bent met ons besluit;4.de datum van uw bezwaarschrift en uw handtekening; 5.maakt u namens iemand anders bezwaar? Stuur dan een machtiging mee. Voeg ook een kopie toe van het besluit waarmee u het niet eens bent. Op deze manier kunnen wij uw bezwaarschrift beter in behandeling nemen.Kunt u ons ook uw telefoonnummer en e-mailadres geven? Zo kunnen wij samen met u de beste aanpak van de behandeling van uw bezwaar bespreken.U kunt het secretariaat van de hoor- en adviescommissie bereiken via telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.Aan het indienen van een bezwaar zijn geen kosten verbonden. Voorlopige voorzieningAls u een bezwaarschrift indient, dan heeft dit geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit geldt zolang uw bezwaarschrift in behandeling is. Het kan zijn dat u dit niet wilt. Bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen voor u heeft. U kunt gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's‑Hertogenbosch.Er zijn kosten verbonden aan het vragen om een voorlopige voorziening (griffierecht).U kunt ook digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening. Zie daarvoor: rechtspraak.nl/bestuursrecht.Aan deze procedure is het kenmerk Z/213761 gekoppeld. Wij verzoeken u bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.'s-Hertogenbosch, februari 2024

Unknown

 Lokaalnieuwsbergeijk.nl Redactie

Lokaalnieuwsbergeijk.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Bergeijk. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Bergeijk

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.