PROVINCIAAL BLADKennisgeving Wet natuurbescherming, C. Koolen BV, Bredasedijk 20, 5571 VC te Bergeijk, Z/210461

Bekendmaking voor Natuur en milieu | Organisatie en beleid in Noord-Brabant

Geplaatst op Lokaalnieuwsbergeijk.nl op: 29-12-2023

  1. Bekendmakingen Bergeijk
  2. PROVINCIAAL BLADKennisgeving Wet natuurbescherming, C. Koolen BV, Bredasedijk 20, 5571 VC te Bergeijk, Z/210461

Natuur en milieu | Organisatie en beleid Bredasedijk Bergeijk Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen provincie Bergeijk

OntwerpbeschikkingGedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij voornemens zijn in het kader van artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming een besluit te nemen op een verzoek tot gedeeltelijke intrekking van een Wet natuurbeschermingsvergunning in het kader van de Maatregel Gerichte Aankoop (MGA-1) en een aanvraag voor een vergunning.Het project betreft het stoppen met het houden van pluimvee en het omschakelen naar een aannemersbedrijf met statische opslag en werkplaats, gelegen aan de Bredasedijk 20, 5571 VC te Bergeijk, in de gemeente Bergeijk.Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken zijn vanaf 28 december 2023 tot en met 7 februari 2024 in te zien bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN), Victorialaan 1, 5213 JG ’s-Hertogenbosch. Telefoonnummer (088) 743 00 00. Voor inzage in de bijbehorende stukken dient een afspraak gemaakt te worden. Het besluit (en onderliggende stukken) zijn digitaal op te vragen via e-mail info@odbn.nlEen ieder kan tot en met 7 februari 2024 ten aanzien van het ontwerpbesluit schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant (p/a Omgevingsdienst Brabant Noord, Procesadministratie, Victorialaan 1, 5213 JG ’s-Hertogenbosch). Voor het mondeling inbrengen van zienswijzen bestaat binnen deze periode de mogelijkheid tot het houden van een hoorzitting. Een verzoek daartoe dient binnen drie weken na begindatum ter inzage legging bij de Omgevingsdienst Brabant Noord te worden ingediend.Aan deze procedure is het kenmerk Z/210461 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.'s-Hertogenbosch, december 2023

Unknown

 Lokaalnieuwsbergeijk.nl Redactie

Lokaalnieuwsbergeijk.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Bergeijk. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Bergeijk

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.