Ontwerpbestemmingsplan 'Puttendijk 15 en Oude Postelseweg 19, Bergeijk'

Bekendmaking voor bestemmingsplan in Bergeijk

Geplaatst op Lokaalnieuwsbergeijk.nl op: 30-11-2023

  1. Bekendmakingen Bergeijk
  2. Ontwerpbestemmingsplan ‘Puttendijk 15 en Oude Postelseweg 19, Bergeijk’

bestemmingsplan PuttendijkOude Postelseweg BergeijkBergeijk Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente BergeijkBergeijk

Burgemeester en wethouders maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend dat zij op 21 november 2023 hebben besloten: -het bestemmingsplan 'Puttendijk 15 en Oude Postelseweg 19, Bergeijk' als ontwerp in procedure te brengen. Inhoud Het ontwerpbestemmingsplan 'Puttendijk 15 en Oude Postelseweg 19, Bergeijk' voorziet in de herontwikkeling van een recreatieve bestemming naar de bestemming wonen. Hierbij wordt de bedrijfswoning gelegen aan de Oude Postelseweg 19 omgezet naar een burgerwoning, de huidige recreatieboerderij gesplitst in twee woningen en het vrijstaande recreatiegebouw omgezet naar een ruimte-voor-ruimte woning. Ten slotte wordt er een nieuwe ruimte-voor-ruimte woning gerealiseerd aan de zuidzijde van het plangebied. In de toelichting op het ontwerpbestemmingsplan wordt de ontwikkeling verder uitgelegd. Inzage Het ontwerpbestemmingsplan 'Puttendijk 15 en Oude Postelseweg 19, Bergeijk' met identificatienummer NL.IMRO.1724.BPUput0116-ONTW ligt met ingang van donderdag 30 november 2023 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan kan digitaal worden ingezien op de website ruimtelijke plannen van de gemeente Bergeijk, www.bergeijk.nl/ruimtelijkeplannen en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daar kunt u het bestemmingsplan onder meer vinden via het identificatienummer. Het ontwerpbestemmingsplan kan ook worden ingezien op het gemeentehuis na een telefonische afspraak (tel. 0497-551455). Tegen vergoeding kan een exemplaar van dit ontwerpbestemmingsplan worden verkregen. Reageren Iedereen kan met ingang van donderdag 30 november 2023 gedurende zes weken schriftelijk of mondeling zijn/haar zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad van de gemeente Bergeijk, postbus 10.000, 5570 GA Bergeijk. Voor het geven van een mondelinge zienswijze en voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met mevrouw J. Lommers op het telefoonnummer (0497-551455). Van een mondelinge zienswijze zal een verslag worden gemaakt.

Unknown

 Lokaalnieuwsbergeijk.nl Redactie

Lokaalnieuwsbergeijk.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Bergeijk. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Bergeijk

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.