Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, Hof 94 5571CA Bergeijk, plaatsen van een condensor

Bekendmaking voor bouwvergunning in Bergeijk

Geplaatst op Lokaalnieuwsbergeijk.nl op: 9-12-2023

  1. Bekendmakingen Bergeijk
  2. Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, Hof 94 5571CA Bergeijk, plaatsen van een condensor

bouwvergunning Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van Bergeijk maken bekend dat de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is ontvangen: Nr.: 17242236 Datum ontvangst: 04-12-2023 Omschrijving: Hof 94 5571CA Bergeijk, plaatsen van een condensor Procedure Deze publicatie is alleen bedoeld ter informatie, deze ligt niet ter inzage en is niet digitaal te volgen. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag (bij de uitgebreide procedure binnen 26 weken). Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als we nog aanvullende gegevens van de aanvrager nodig hebben. U kunt tegen een aanvraag geen zienswijze / bezwaar indienen. Zodra een (ontwerp)besluit is genomen wordt dit gepubliceerd. Bij de publicatie van het (ontwerp)besluit vermelden we hoe u zienswijze / bezwaar / beroep kunt indienen.

Unknown

 Lokaalnieuwsbergeijk.nl Redactie

Lokaalnieuwsbergeijk.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Bergeijk. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Bergeijk

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.