GEMEENTEBLADVastgesteld bestemmingsplan 'Bucht ong. (tussen 72 en 74), Bergeijk'

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Bergeijk

Geplaatst op Lokaalnieuwsbergeijk.nl op: 26-1-2024

  1. Bekendmakingen Bergeijk
  2. GEMEENTEBLADVastgesteld bestemmingsplan ‘Bucht ong. (tussen 72 en 74), Bergeijk’

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid BuchtBucht BergeijkBergeijk Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente BergeijkBergeijk

Burgemeester en wethouders maken volgens het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend dat de gemeenteraad op donderdag 21 december 2023 het bestemmingsplan 'Bucht ong. (tussen 72 en 74), Bergeijk' met identificatienummer NL.IMRO.1724.BPbct1113-VAST heeft vastgesteld.InhoudHet vastgesteld bestemmingsplan 'Bucht ong. (tussen 72 en 74), Bergeijk' voorziet in de mogelijkheid om één vrijstaande woning te realiseren, op het perceel gelegen tussen de woningen aan Bucht 72 en Bucht 74 te Bergeijk. In de toelichting van het bestemmingsplan wordt de ontwikkeling verder uitgelegd. InzageHet vastgestelde bestemmingsplan 'Bucht ong. (tussen 72 en 74), Bergeijk' met identificatienummer NL.IMRO.1724.BPbct1113-VAST, ligt met ingang van donderdag 25 januari 2024 voor iedereen ter inzage.  Het bestemmingsplan is digitaal in te zien op de website ruimtelijke plannen van de gemeente Bergeijk, www.bergeijk.nl/ruimtelijkeplannen en op https://omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart/viewer. Daar kunt u het bestemmingsplan onder meer vinden via het identificatienummer.Het bestemmingsplan kan ook worden ingezien op het gemeentehuis na telefonische afspraak (tel. 0497-551455). Tegen vergoeding kan een exemplaar van dit vastgestelde bestemmingsplan worden verkregen.BeroepVanaf donderdag 25 januari 2024 kunnen belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbestemmingsplan en belanghebbenden die aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest hun zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan naar voren te brengen, gedurende zes weken beroep tegen het besluit instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.Een beroep moet worden ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt, alsmede de gronden van het beroep.Tevens kan de indiener van een beroep vanaf donderdag 25 januari 2024 gedurende 6 weken bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Voor zowel het indienen van een beroepsschrift als een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.Het besluit treedt in werking daags na afloop van genoemde beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening als hierboven genoemd is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Unknown

 Lokaalnieuwsbergeijk.nl Redactie

Lokaalnieuwsbergeijk.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Bergeijk. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Bergeijk

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.