GEMEENTEBLADOntwerpbestemmingsplan 'Eykereind 94 en 94a, Bergeijk'

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Bergeijk

Geplaatst op Lokaalnieuwsbergeijk.nl op: 21-12-2023

  1. Bekendmakingen Bergeijk
  2. GEMEENTEBLADOntwerpbestemmingsplan ‘Eykereind 94 en 94a, Bergeijk’

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid EykereindEykereind BergeijkBergeijk Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente BergeijkBergeijk

Burgemeester en wethouders maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend dat zij op 12 december 2023 hebben besloten:-het bestemmingsplan 'Eykereind 94 en 94a, Bergeijk' als ontwerp in procedure te brengen.Inhoud Het ontwerpbestemmingsplan 'Eykereind 94 en 94a, Bergeijk' voorziet in een omschakeling van een bedrijfsbestemming naar gedeeltelijk een woonbestemming, waarbij één reguliere woning wordt toegevoegd binnen bestaande bebouwing en waarbij de huidige bedrijfswoning wordt omgeschakeld naar een burgerwoning. In de toelichting van het ontwerpbestemmingsplan wordt de ontwikkeling verder uitgelegd.Inzage Het ontwerpbestemmingsplan ”Eykereind 94 en 94a, Bergeijk” met identificatienummer NL.IMRO.1724.BPUeij0120-ONTW, ligt met ingang van donderdag 21 december 2023 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage.Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal in te zien op de website ruimtelijke plannen van de gemeente Bergeijk, www.bergeijk.nl/ruimtelijkeplannen en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daar kunt u het bestemmingsplan onder meer vinden via het identificatienummer.Het ontwerpbestemmingsplan kan ook worden ingezien op het gemeentehuis na telefonische afspraak (tel. 0497-551455). Tegen vergoeding kan een analoog exemplaar van dit ontwerpbestemmingsplan worden verkregen.ReagerenIedereen kan met ingang van donderdag 21 december gedurende zes weken schriftelijk of mondeling zijn/haar zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad van de gemeente Bergeijk, postbus 10.000, 5570 GA Bergeijk. Voor het geven van een mondelinge zienswijze en voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met meneer J. van Mierlo op het telefoonnummer 0497-551455. Van een mondelinge zienswijze zal een verslag worden gemaakt.

Unknown

 Lokaalnieuwsbergeijk.nl Redactie

Lokaalnieuwsbergeijk.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Bergeijk. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Bergeijk

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.