GEMEENTEBLADOntwerpbestemmingsplan '3e Herziening Buitengebied Bergeijk 2022'

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Bergeijk

Geplaatst op Lokaalnieuwsbergeijk.nl op: 21-12-2023

  1. Bekendmakingen Bergeijk
  2. GEMEENTEBLADOntwerpbestemmingsplan ‘3e Herziening Buitengebied Bergeijk 2022’

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en 3.12 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend dat zij op 12 december 2023 hebben besloten:-het bestemmingsplan ‘3e Herziening Buitengebied Bergeijk 2022’ als ontwerp in procedure te brengen.InhoudHet ontwerpbestemmingsplan ‘3e Herziening Buitengebied Bergeijk 2022’ voorziet in het doorvoeren van wijzigingen in het bestemmingsplan buitengebied. De wijzigingen vallen uiteen in vier onderdelen:1.De aanpassingen vanwege nieuwe gemeentelijke beleidsinzichten met betrekking tot gebruik van vrijkomende voormalig agrarische bedrijfsbebouwing, zonnepanelen binnen voormalig agrarische bouwvlakken en de actualisatie van de gebiedsvisie voor bebouwingsconcentraties;2.De aanpassingen vanwege de afstemming op de provinciale Interim omgevingsverordening.3.Aanpassingen die het gevolg zijn van aanvullingen, verbeteringen en correcties onder andere op basis van praktijkervaringen met het geldende bestemmingsplan; en4.Aanpassingen die het gevolg zijn van planologische wijzigingen die in de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden.InzageHet ontwerpbestemmingsplan '3e Herziening Buitengebied Bergeijk 2022' met identificatienummer NL.IMRO.1724.BPUdhb0104-ONTW ligt met ingang van donderdag 21 december 2023 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage.Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal in te zien op de website ruimtelijke plannen van de gemeente Bergeijk, www.bergeijk.nl/ruimtelijkeplannen en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daar kunt u het bestemmingsplan onder meer vinden via het identificatienummer.Het ontwerpbestemmingsplan kan ook worden ingezien op het gemeentehuis na telefonische afspraak (tel. 0497-551455). Tegen vergoeding kan een exemplaar van dit ontwerpbestemmingsplan worden verkregen.ReagerenIedereen kan met ingang van donderdag 21 december 2023 gedurende zes weken schriftelijk of mondeling zijn/haar zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad van de gemeente Bergeijk, postbus 10.000, 5570 GA Bergeijk. Voor het geven van een mondelinge zienswijze en voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de heer J. van Mierlo op het telefoonnummer 0497-551455. Van een mondelinge zienswijze zal een verslag worden gemaakt.

Unknown

 Lokaalnieuwsbergeijk.nl Redactie

Lokaalnieuwsbergeijk.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Bergeijk. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Bergeijk

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.