GEMEENTEBLADGemeente Bergeijk – Voornemen tot uitschrijving K. Masternak, geboren 03-07-1990, uit de Basisregistratie Personen (BRP)

Bekendmaking voor Huisvesting | Organisatie en beleidMigratie en integratie | Organisatie en beleid in Bergeijk

Geplaatst op Lokaalnieuwsbergeijk.nl op: 12-3-2024

  1. Bekendmakingen bergeijk
  2. GEMEENTEBLADGemeente Bergeijk – Voornemen tot uitschrijving K. Masternak, geboren 03-07-1990, uit de Basisregistratie Personen (BRP)

Huisvesting | Organisatie en beleidMigratie en integratie | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Geslachtsnaam en voorletter(s): Masternak, K.Geboortedatum: 03-07-1990Uit onderzoek van de afdeling Dienstverlening & Veiligheid is gebleken dat vermelde persoon niet meer woont op het adres waar hij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) staat ingeschreven. Tot op heden hebben wij helaas geen aangifte van adreswijziging mogen ontvangen. Artikel 2.39 van de Wet BRP schrijft voor, dat de burger wiens adres wijzigt binnen 5 dagen na verhuizing hiervan aangifte moet doen bij de nieuwe woongemeente.VoornemenOmdat wij geen aangifte van verhuizing hebben ontvangen en na gedegen onderzoek geen nieuw adres van vermelde persoon hebben kunnen achterhalen zijn wij voornemens deze persoon ambtshalve uit te schrijven naar “verblijf onbekend waarheen”. Op basis van dit voornemen wordt de vermelde persoon in de gelegenheid gesteld om informatie te geven over de feitelijke verblijfplaats.De gevolgen van uitschrijvingIndien de gemeente Bergeijk, afdeling Dienstverlening & Veiligheid, geen nadere adresinformatie ontvangt dan zal deze persoon uitgeschreven worden uit de basisregistratie. De uitschrijving kan financiële gevolgen hebben. Denk aan het stopzetten van kinderbijslag, huurtoeslag of een (AOW) uitkering. De uitschrijving wordt gezien als een emigratie naar het buitenland.Graag uw reactieVoordat wij de vermelde persoon uitschrijven uit de Basisregistratie geven wij deze persoon op grond van artikel 4:8 van de Algemene Wet Bestuursrecht de gelegenheid om binnen vier weken een reactie te geven. Dat mag schriftelijk aan het college van burgemeester en wethouders van Bergeijk, Postbus 10.000, 5570 GA Bergeijk, maar kan ook mondeling. Voor het geven van een mondelinge reactie moet een afspraak gemaakt worden via telefoonnummer 0497-551455.Wanneer nemen wij een besluit?Binnen vier weken nadat wij een reactie hebben ontvangen, nemen wij een besluit over de definitieve uitschrijving. Krijgen wij geen reactie van vermelde persoon, dan zullen wij deze persoon over vier weken uitschrijven naar “verblijf onbekend waarheen” met ingang van 29 februari 2024.

Unknown

 Lokaalnieuwsbergeijk.nl Redactie

Lokaalnieuwsbergeijk.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Bergeijk. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Bergeijk

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.