GEMEENTEBLADGemeente Bergeijk – Uitschrijving M.I. McClean, geboortedatum 09-05-1982, uit de Basisregistratie Personen (BRP)

Bekendmaking voor Huisvesting | Organisatie en beleidMigratie en integratie | Organisatie en beleid in Bergeijk

Geplaatst op Lokaalnieuwsbergeijk.nl op: 24-2-2024

  1. Bekendmakingen Bergeijk
  2. GEMEENTEBLADGemeente Bergeijk – Uitschrijving M.I. McClean, geboortedatum 09-05-1982, uit de Basisregistratie Personen (BRP)

Huisvesting | Organisatie en beleidMigratie en integratie | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

De gemeente gaat de onderstaande persoon ambtshalve uitschrijven uit de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Bergeijk (artikel 2.21 en 2.22 Wet BRP). Uit onderzoek van de gemeente is gebleken dat deze persoon niet meer woont op het adres waar zij in de BRP van de gemeente Bergeijk staat ingeschreven. Zij wordt uitgeschreven omdat onbekend is wat haar verblijfplaats is of naar welk land zij is gegaan.Volgens Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht mag de gemeente de beschikking ‘ambtshalve uitschrijving’ publiceren als ze de bekendmaking niet kan toesturen aan belanghebbenden.De volgende persoon wordt uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen:Geslachtsnaam en voorletter(s): McClean, M.I.Geboortedatum: 09-05-1982Datum uitschrijving: 24-01-2024Bezwaar maken?Op grond van artikel 6:4 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken. U doet dit door een brief te sturen naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergeijk.Let erop dat u reageert binnen zes weken na de datum van deze publicatieIn uw bezwaarschrift moet het volgende staan:•uw naam en adres•de datum•het besluit waartegen u bezwaar maakt•de redenen waarom u bezwaar maakt•uw handtekeningStuur uw brief naar:Burgemeester en wethouders van de gemeente BergeijkPostbus 10.0005570 GA BERGEIJKWilt u de beslissing op uw bezwaar niet afwachten?Als u bezwaar maakt, blijft ons besluit in ieder geval geldig totdat we over uw bezwaar hebben beslist. Wilt u de beslissing op uw bezwaar niet afwachten en snel duidelijkheid? Vraag dan de President van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Hertogenbosch om een voorlopige voorziening. Dit betekent dat de rechter snel naar uw verzoek kijkt en alvast een voorlopige uitspraak doet.Stuur u brief naar de:President van de Arrondissementsrechtbank ’s-HertogenboschSector bestuursrechtspraakPostbus 901255200 MA ’S-HERTOGENBOSCHEen verzoek voorlopige voorziening kunt u alleen indienen als u bezwaar hebt gemaakt. U moet een kopie van het bezwaarschrift meesturen.Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Vraag dit na bij de rechtbank.

Unknown

 Lokaalnieuwsbergeijk.nl Redactie

Lokaalnieuwsbergeijk.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Bergeijk. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Bergeijk

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.