GEMEENTEBLADGecoördineerd ter inzage: ontwerpbestemmingsplan 'Park Looburgh' en ontwerp omgevingsvergunning 'Bouwen van 40 woningen (plan Park Looburgh)' aan de Weebosserweg 29 in Bergeijk

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Bergeijk

Geplaatst op Lokaalnieuwsbergeijk.nl op: 21-12-2023

  1. Bekendmakingen Bergeijk
  2. GEMEENTEBLADGecoördineerd ter inzage: ontwerpbestemmingsplan ‘Park Looburgh’ en ontwerp omgevingsvergunning ‘Bouwen van 40 woningen (plan Park Looburgh)’ aan de Weebosserweg 29 in Bergeijk

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Weebosserweg Bergeijk Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Bergeijk

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat de gemeenteraad op 4 juli 2023 heeft besloten de coördinatieregeling van artikel 3:30 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) van toepassing te verklaren voor de sanering van een bedrijfsbestemming en het bouwen van 40 woningen. Daardoor wordt ingevolge het bepaalde in artikel 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend gemaakt dat met ingang van donderdag 21 december 2023 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage liggen:1.Het ontwerpbestemmingsplan ‘Park Looburgh’ met identificatienummer NL.IMRO.1724.BPBplb1117-ONTW;2.Een ontwerp omgevingsvergunning ‘Bouwen van 40 woningen (plan Park Looburgh)’ aan de Weebosserweg 29 in Bergeijk.Inzage Het ontwerpbestemmingsplan ‘Park Looburgh’ met als identificatienummer NL.IMRO.1724.BPBplb1117-ONTW, ligt met ingang van donderdag 21 december 2023 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage.Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal in te zien op de website ruimtelijke plannen van de gemeente Bergeijk, www.bergeijk.nl/ruimtelijkeplannen en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daar kunt u het bestemmingsplan onder meer vinden via het identificatienummer.Het ontwerpbestemmingsplan kan ook worden ingezien op het gemeentehuis na telefonische afspraak (tel. 0497-551455). Tegen vergoeding kan een exemplaar van dit ontwerpbestemmingsplan worden verkregenDe ontwerp omgevingsvergunning ‘Bouwen van 40 woningen (plan Park Looburgh)’aan de Weebosserweg 29 in Bergeijk kunt u digitaal bekijken via www.bergeijk.nl/digitaal-ter-inzage  InhoudHet ontwerpbestemmingsplan ‘Park Looburgh’ voorziet in een woningbouwontwikkeling voor 40 woningen. In de toelichting van het ontwerpbestemmingsplan leest u daar meer over.De ontwerp omgevingsvergunning maakt de nieuwbouw van 40 woningen mogelijk.Tegen vergoeding kan een exemplaar van het ontwerpbestemmingsplan en van de ontwerp omgevingsvergunning worden verkregen. CoördinatieregelingMet de gelijktijdige terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning wordt toepassing gegeven aan de coördinatieregeling van paragraaf 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening. Hiermee is het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk worden doorlopen. De bovengenoemde besluiten worden als gevolg hiervan gecoördineerd behandeld en voorbereid.ZienswijzenIedereen kan met ingang van donderdag 21 december 2023 gedurende zes weken schriftelijk of mondeling zijn/haar zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad van de gemeente Bergeijk, postbus 10.000, 5570 GA Bergeijk. Voor het geven van een mondelinge zienswijze en voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met mevrouw J. Lommers op het telefoonnummer 0497-551455. Van een mondelinge zienswijze zal een verslag worden gemaakt.Op de ontwerp omgevingsvergunning kan iedereen gedurende dezelfde hiervoor genoemde termijn schriftelijk, of mondeling na afspraak, zienswijzen indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Bergeijk, postbus 10.000, 5570 GA Bergeijk.

Unknown

 Lokaalnieuwsbergeijk.nl Redactie

Lokaalnieuwsbergeijk.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Bergeijk. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Bergeijk

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.