Gemeente Bergeijk - ontwerpbestemmingsplan 'Uitbreiding Postelhoef Luyksgestel 2020'

Bekendmaking voor bestemmingsplan in Bergeijk

Geplaatst op Lokaalnieuwsbergeijk.nl op: 21-12-2023

  1. Bekendmakingen Bergeijk
  2. Gemeente Bergeijk – ontwerpbestemmingsplan ‘Uitbreiding Postelhoef Luyksgestel 2020’

bestemmingsplan BoscheindBoscheindBoscheind LuyksgestelLuyksgestelLuyksgestel Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente LuyksgestelLuyksgestelLuyksgestel

Burgemeester en wethouders maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend dat zij op 12 december 2023 hebben besloten: -het bestemmingsplan 'Uitbreiding Postelhoef Luyksgestel 2020' als ontwerp in procedure te brengen. Inhoud Het ontwerpbestemmingsplan 'Uitbreiding Postelhoef Luyksgestel 2020' voorziet in de uitbreiding van de bestaande groepsaccommodatie met 18 kamers. Daarnaast biedt het bestemmingsplan de mogelijkheid om arbeidsmigranten te huisvesten. Verder is het bouwvlak voor de bestaande rijstal van de ondergeschikte paardenhouderij vergroot, waardoor dit in overeenstemming wordt gebracht met de feitelijke situatie. Tot slot is ter compensatie een natuurbestemming opgenomen. In de toelichting op het ontwerpbestemmingsplan is de ontwikkeling verder uitgelegd. Inzage Het ontwerpbestemmingsplan 'Uitbreiding Postelhoef Luyksgestel 2020', met identificatienummer NL.IMRO.1724.BPLupl2021-ONTW, ligt met ingang van donderdag 21 december 2023 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal in te zien op de website ruimtelijke plannen van de gemeente Bergeijk, www.bergeijk.nl/ruimtelijkeplannen en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daar kunt u het bestemmingsplan onder meer vinden via het identificatienummer. Het ontwerpbestemmingsplan kan ook worden ingezien op het gemeentehuis, na het maken van een telefonische afspraak (tel. 0497-551455). Tegen vergoeding kan een exemplaar van dit ontwerpbestemmingsplan worden verkregen. Reageren Iedereen kan met ingang van donderdag 21 december 2023 gedurende zes weken schriftelijk of mondeling zijn/haar zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad van de gemeente Bergeijk, postbus 10.000, 5570 GA Bergeijk. Voor het geven van een mondelinge zienswijze en voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met mevrouw M. Heezen op het telefoonnummer 0497-551455. Van een mondelinge zienswijze zal een verslag worden gemaakt.

Unknown

 Lokaalnieuwsbergeijk.nl Redactie

Lokaalnieuwsbergeijk.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Bergeijk. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Bergeijk

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.